ஜீ தமிழ் எச்டி சேனலின் நிரல் அட்டவணை

ஜீ தமிழ் எச்டி சானல் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் தொலைகாட்சி நேரங்களின் பட்டியல் SD இலிருந்து சற்றே வித்தியாசமாக இருக்கிறது, நீங்கள் இங்கு இருந்து தெய்வீக உயர் சாண்ட்விச் சேனலைத் தேர்வு செய்யலாம் மற்றும் பதிவிறக்கலாம். சீரியல்ஸ், ஷோக்கள், ரியாலிட்டி ஷோக்கள் முதலியவை ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி ஆனால் அவை மூலம் மட்டுமே HD ஒளிபரப்பப்படுகின்றன.

ஜீ தமிழ் எச்டி சேனல் நிகழ்ச்சி அட்டவணை
நேரம் திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை வியாழக்கிழமை வெள்ளி சனிக்கிழமை ஞாயிறு
00:00 AM
டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ் சீசன் 2
நகைச்சுவை கில்லடிஸ்
டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ் சீசன் 2
நகைச்சுவை கில்லடிஸ்
டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ் சீசன் 2
00:30 AM
01:00 AM
01:30 AM
இலவச டிக்கெட்
02:00 AM
02:30 AM
03:00 AM
03:30 AM
04:00 AM
04:30 AM
05:00 AM
05:30 AM
06:00 AM
06:30 AM
சென்னைவில் திருவையார்
07:00 AM
07:30 AM
ஒளியாயமனம் எட்டிர்கலம்
08:00 AM
ஆர்பத்துகள் தாரும் ஏலங்கல்
08:30 AM
பாரம்பரிய மருத்வம்
இலவச டிக்கெட்
09:00 AM
ஓருல ஒரு ராஜகுமரி (மீண்டும் மீண்டும்)
ஓருல ஒரு ராஜகுமரி செங்குத்து பஸ்
தமிழ் திரைப்பட
09:30 AM
அஜாகியா தமிழ் மகல் (திரும்பத் திரும்ப)
10:00 AM
தலாயாயூ பூக்கல் (மீண்டும்)
10:30 AM
யாருடி நீ மோஹினி (மீண்டும் செய்)
பூவ் பூவுதவ செங்குத்து பஸ்
11:00 AM
பூவ் பூவுதவ (மீண்டும் செய்)
11:30 AM
ரெக்கா கேட்டி பரகுடு மனம் (மீண்டும்)
யாருடி நீ மோஹினி செங்குத்து பஸ்
பிற்பகல் 12.00 மணி
இன்யா ஐரா மலர்கல் (மீண்டும் மீண்டும்)
டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ் சீசன் 2
12:30 PM
சோல்வெதெல்லம் உன்னை
01:00 PM
நகைச்சுவை கில்லடிஸ்
01:30 PM
தேவதினை காண்டன்
செம்பரட்டி செங்குத்து பேருந்து
02:00 PM
நிரம் மாரதா பூக்கால்
02:30 PM
செம்பரதி (மீண்டும் செய்)
சா ர கா ம பா
03:00 PM
அஞ்சாரா பேட்டி
03:30 PM
தமிழ் திரைப்பட
04:00 PM
சாவ் கே ம பா லில் சாம்ப்ஸ் (சீசன் 2)
டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ் சீசன் 2
தமிழ் திரைப்பட
தமிழ் திரைப்பட
04:30 PM
05:00 PM
05:30 PM
தலாயாயூ பூக்கல் (மீண்டும்)
06:00 PM
தெனாலி ராமன் (மீண்டும் செய்)
06:30 PM
முல்லை மலரம்
சாவ் கே ம பா லில் சாம்ப்ஸ் (சீசன் 2)
07:00 PM
அஜகியா தமிழ் மகல்
07:30 PM
இனியா ஐ மலர்கல்
08:00 PM
பூவ் பூச்சுவா
08:30 PM
யாருடி நீ மோஹினி
டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ் சீசன் 2
09:00 PM
Sembarathi
09:30 PM
ஓருல ஒரு ராஜகுமாரி
10:00 PM
ரேகா காட்டி பரகுடு மனசு
சாவ் கே ம பா லில் சாம்ப்ஸ் (சீசன் 2)
சாவ் கே ம பா லில் சாம்ப்ஸ் (சீசன் 2)
10:30 PM
தலாயாயூ பூக்கல்
கோன்ஜாம் காபி நிரா சினிமா
11:00 PM
ஆத்ரிஷ்ட லட்சுமி
டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா ஷோ
11:30 PM

தமிழ்நாட்டின் தமிழ் சேனலில் ஒளிபரப்பப்படும் தற்போதைய நிகழ்ச்சிகளாகும், அட்டவணையில் மாற்றங்கள் இருக்கலாம். நாங்கள் அதை புதுப்பிக்க முயற்சிப்போம்.