புதுயுகம் மட்டும் பல சானகல்கள் வீடியோகோன் டி2எச்சில் சேர்க்கப்பட்டது

Advertisement

வீடியோகான் டி2எச் புது தமிழ் சானல்கள் – புதுயுகம் , ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ்

புதுயுகம் டிவி நிகழ்ச்சிகள்
புதுயுகம் டிவி நிகழ்ச்சிகள்

வீடியோகோன் D2H ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ் (சேனல் எண் 521), 7 எஸ் மியூசிக் (சேனல் எண் 522), லோட்டஸ் நியூஸ் (சேனல் எண் 523) மற்றும் புதுயுகம் டி.வி (சேனல் எண் 524) ஆகியவற்றை சேர்க்கிறது. தற்போது தமிழ் சேனல்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கையை இந்த இந்திய dth சேவை வழங்குகிறது. இங்கே இருந்து வீடியோ கேன் d2h வழியாக மேம்படுத்தப்பட்ட மற்றும் முழுமையான தமிழ் சேனல்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். தமிழ் சேனலுக்கு முன்னர் இந்த சேனல்கள் சேர்க்கப்பட்டன, நாம் எப்சிம் எண்களில் மாற்றம் விரைவில் எதிர்பார்க்கலாம்.

வீடியோகான் டி2எச்

சேனல் பெயர்எண்
ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ்521
7S மியூசிக்522
லோட்டஸ் நியூஸ்523
புதுயுகம் தொலைக்காட்சி524

முன்னுரிமை தொலைக்காட்சியாக முன்னணித் தமிழ்ப் பாடசாலையானது ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னர் புத்தியிய தலம்முறையில் இருந்து தொடங்கியது. (இலவச வீடியோக்கான் d2h இணைப்பை இப்போது பெறுங்கள்) தமிழ் சினிமாக்கள், நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிகள், பாடல்கள், ரியாலிட்டி ஷோக்கள், சூப்பர் ஹிட் தமிழ் திரைப்படங்கள் ஆகியவற்றைக் காண்பிப்பதில், என்.டி.ரெண்ட்ரம் இம்மையா, த்ரில்லர்.

Advertisement
கல்லூரி பறவைகள் சீரியல் தமிழ்
கல்லூரி பறவைகள் சீரியல் தமிழ்

புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி அட்டவணை

நேரம்திட்டம் பெயர்
05:00 PMநகைச்சுவை தர்பார்
05:30 PMருசிக்காலம் வாகா
06:00 PMஅனுஷத்தின் அனகிராம்
06:10 PMஅலைங்கல் அருப்புகங்கல்
06:30 PMஅலைங்கல் அருப்புகங்கல்
07:00 PMமுதல் ஃப்ரேம்
07:30 PMசூப்பர் சீன்ஸ்
08:00 PMயவரம் கெல்லர்
08:30 PMயவரம் கெல்லர்
09:00 PMநகைச்சுவை தர்பார்
09:30 PMநிதியுதவி திட்டம் (RJR)
10:00 PMமுதல் ஃப்ரேம்
10:30 PMபாடல்கள் பாடல்கள்

Advertisement
You might also like

Leave A Reply

You email id will not publish to public